Grzegorz Zamielski – Aplikant radcowski


Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W trakcie studiów pełnił funkcję Członka Zarządu Koła Naukowego Prawa Finansowego Uniwersytetu Gdańskiego. W 2020 r. rozpoczął aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku. Z kancelarią współpracuje od 2019 r. Zajmuje się zagadnieniami z zakresu prawa cywilnego i bieżącą obsługą podmiotów gospodarczych i osób fizycznych. Włada językiem angielskim.