Grzegorz Zamielski – Radca prawny


Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W trakcie studiów pełnił funkcję Członka Zarządu Koła Naukowego Prawa Finansowego Uniwersytetu Gdańskiego. Doświadczenie zdobywał pracując w organach administracji publicznej. W 2023 roku wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych pod numerem 3862. Z kancelarią współpracuje od 2019 roku. Specjalizuje się w prawie cywilnym, w szczególności odszkodowawczym i ubezpieczeniowym, jak również zajmuje się reprezentowaniem konsumentów w sporach z instytucjami finansowymi. Posiada także doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu prawa administracyjnego oraz w bieżącej obsłudze podmiotów gospodarczych. Włada językiem angielskim.