Piotr Bystram – Radca prawny

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończył aplikację radcowską prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Gdańsku, wpisany na listę radców prawnych OIRP w Gdańsku pod numerem 2828. Z kancelarią współpracuje od 2012 r., zajmuje się zagadnieniami z zakresu prawa cywilnego, w szczególności ubezpieczeniami majątkowymi. Włada biegle językiem angielskim.