Oskar Skwierawski – Radca prawny


Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończył aplikację radcowską prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Gdańsku, wpisany na listę radców prawnych OIRP w Gdańsku pod numerem 3459. Z kancelarią współpracuje od 2017 r. Specjalizuje się w prawie cywilnym, w szczególności odszkodowawczym i ubezpieczeniowym. Włada językiem angielskim.