Norbert Piwoński – Radca prawny


Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. W 2019 r. ukończył aplikację radcowską prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Gdańsku, wpisany na listę radców prawnych OIRP w Gdańsku pod numerem 3452. Z kancelarią współpracuje od 2016 r. Specjalizuje się w prawie cywilnym, w szczególności ubezpieczeniowym i odszkodowawczym. Posiada doświadczenie w reprezentowaniu klientów w postępowaniach sądowych. Włada językiem angielskim.