Marta Bojanowska-Barczak – Radca prawny


Koordynator ds. merytorycznych. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W 2012 r. ukończyła aplikację radcowską prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Gdańsku, wpisana na listę radców prawnych OIRP w Gdańsku pod numerem 2329. W Kancelarii pracuje od 2006 r., zajmuje się obsługą osób fizycznych, prawnych i przedsiębiorców w sprawach z zakresu prawa cywilnego, ubezpieczeń majątkowych i osobowych oraz prawa handlowego i prawa pracy. Włada biegle językiem angielskim.