Konrad Krakowiak – Radca prawny


Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W trakcie studiów brał czynny udział w działalności Koła Naukowego Prawa Finansowego Uniwersytetu Gdańskiego, jednocześnie zdobywając doświadczenie zawodowe w kancelariach radców prawnych oraz w Departamencie Podatków Dochodowych Ministerstwa Finansów. Ukończył aplikację radcowską prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Gdańsku, wpisany na listę radców prawnych OIRP w Gdańsku pod numerem E-328. Z kancelarią współpracuje od 2015 r. Zajmuje się zagadnieniami z zakresu prawa cywilnego, w szczególności ubezpieczeniami majątkowymi. Włada językiem angielskim.