Karol Kosmus – Prawnik


Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Z Kancelarią współpracuje od 2015 r. Zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego. Włada językiem angielskim i francuskim.