Joanna Łojkowska – Radca prawna


Partner zarządzający Kosmus i Łojkowska Radcy Prawni spółka partnerska w Gdańsku. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego (kierunek: prawo) i Wydziału Prawa Uniwersytetu Nauk Społecznych w Tuluzie (kierunek: prawo europejskie i międzynarodowe). W 2008 r. ukończyła aplikację radcowską, prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Gdańsku, wpisana na listę radców prawnych OIRP w Gdańsku pod numerem 1843. W Kancelarii pracuje od 2001 r., a w 2008 r. dołączyła do grona Partnerów Kancelarii. Zajmuje się przede wszystkim prawem cywilnym, w szczególności ubezpieczeniami majątkowymi i osobowymi, a także prawem pracy i prawem rodzinnym. Prowadzi obsługę prawną osób fizycznych i prawnych oraz przedsiębiorców. Podejmuje negocjacje i mediacje w sprawach dotyczących klientów, reprezentuje osoby fizyczne i prawne w postępowaniach przed sądami powszechnymi oraz przed organami administracji. Aktywna w działalności samorządu zawodowego – członkini Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku i przewodnicząca Komisji Rady OIRP ds. współpracy z zagranicą. Włada biegle językiem angielskim i francuskim.