Jakub Brakowski – Radca prawny – of counsel

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytecie Gdańskim. W 2012 r. ukończył aplikację radcowską prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Gdańsku, wpisany na listę radców prawnych OIRP w Gdańsku pod numerem 2331. Z Kancelarią jest związany od 2007 roku. Specjalizuje się w prawie cywilnym i gospodarczym. Zajmuje się w szczególności problematyką ubezpieczeniową oraz szeroko rozumianą obsługą podmiotów gospodarczych, a także problematyką z zakresu prawa pracy. Włada biegle językiem angielskim i niemieckim.