Dariusz Markiewicz – Radca prawny

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego. Wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Gdańsku pod numerem 3301. Ukończył studia podyplomowe „Prawo spółek” na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Z kancelarią współpracuje od 2019 r. Posiada doświadczenie w zakresie obsługi podmiotów gospodarczych i jednostek samorządu terytorialnego, jak również w zakresie postępowań sądowych i egzekucyjnych. Włada językiem angielskim.