Aleksandra Adam – Aplikant radcowski

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, obecnie słuchaczka studiów podyplomowych Historii sztuki na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego. W 2018 r. rozpoczęła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku. Z kancelarią współpracuje od 2018 r. Zajmuje się zagadnieniami z zakresu prawa cywilnego i bieżącą obsługą podmiotów gospodarczych. Włada biegle językiem angielskim.