Aleksandra Adam – Radca prawny


Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także studiów podyplomowych Historii sztuki na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego. W 2020 r. ukończyła aplikację radcowską prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Gdańsku. Wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku pod numerem 3648. Z kancelarią współpracuje od 2018 r. Zajmuje się zagadnieniami z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego i ubezpieczeń. Włada biegle językiem angielskim.