Aleksander Sobina – Radca prawny, Of counsel


Współzałożyciel Kancelarii, partner do 2021 r. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W 2001 r. ukończył aplikację radcowską, prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Gdańsku, wpisany na listę radców prawnych OIRP w Gdańsku pod numerem 1456. Zdobył bogate i różnorodne doświadczenie podczas pracy w kancelariach prawniczych, instytucjach finansowych i w ramach współpracy z firmami consultingowymi. Zajmuje się obsługą osób fizycznych i prawnych oraz przedsiębiorców w sprawach z zakresu prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem ubezpieczeń majątkowych, a także prawa handlowego i problematyki przekształceń własnościowych, jak również w sprawach dotyczących prawa ochrony środowiska. Podejmuje negocjacje i mediacje w sprawach dotyczących klientów, reprezentuje osoby fizyczne i prawne w postępowaniach przed sądami powszechnymi oraz przed organami administracji. Włada biegle językiem angielskim.