Aleksander Kosmus – Radca prawny


Partner założyciel Kosmus i Łojkowska Radcy Prawni spółka partnerska w Gdańsku. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W 1996 r. ukończył aplikację radcowską, prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Gdańsku, zakończoną wpisem na listę radców prawnych OIRP w Gdańsku pod numerem 1271. Zdobył bogate i różnorodne doświadczenie zawodowe podczas działalności w ramach spółki, jak też w trakcie wcześniejszej pracy w znanych trójmiejskich kancelariach prawniczych, w Sopockim Towarzystwie Ubezpieczeniowym Hestia Insurance S.A. w Sopocie i Urzędzie Miasta Sopotu. Współtworzył Biuro Prawno-Inwestycyjne Constans s.c. oraz Kancelarię Prawniczą Władysław Rozwadowski i Wspólnicy sp.j. Zajmuje się obsługą osób fizycznych i prawnych oraz przedsiębiorców w sprawach z zakresu prawa cywilnego, handlowego, pracy, ubezpieczeń majątkowych i życiowych oraz obrotu nieruchomościami. Podejmuje negocjacje w sprawach dotyczących klientów, występuje w postępowaniach przed sądami powszechnymi oraz organami administracji. Włada biegle językiem angielskim.